MemTrax kontra Mini Test Stanu Psychicznego

MemTrax A Test poznawczy Zaprojektowany, aby być zabawnym i powtarzalnym dla każdego

Oceny neuropsychologiczne i poznawcze to metody zrozumienia zdolności, z jakimi dana osoba radzi sobie umysłowo. Osoby, które są zaznajomione z ocenami poznawczymi i neuropsychologicznymi, prawdopodobnie mają doświadczenia z Mini Mental Status Exam (MMSE). Dla tych, którzy nie mieli okazji się z nim zapoznać, MMSE jest oceną pamięci i sprawności poznawczej danej osoby.

Połączenia MMSE jest prowadzona przez ankietera, który zadaje osobie szereg pytań, w tym aktualną datę, godzinę i lokalizację, wraz z innymi, podczas gdy osoba udziela ustnych odpowiedzi na pytania. Osoba jest również poinstruowana, aby jednocześnie zachować w pamięci określoną frazę, którą proszona jest o przywołanie jej w dalszej części testu. Odpowiedzi na pytania ankieter zaznacza długopisem i kartką. Na koniec wywiadu odpowiedzi na pytanie testowe są punktowane, a wynik testu ma odzwierciedlać stan psychiczny danej osoby. Dziś MMSE i różne inne wersje typu pióro-papier testy są nadal powszechnie wdrażane w celu ustalenia poziomu wydajności pamięci jednostki i inne zdolności poznawcze.

Nudny test MMSE

Tworzenie nowych technologii - w szczególności komputerów i Internetu - pozwala na innowacje w dziedzinie oceny neuropsychologicznej. Jednak wiele ocen neuropsychologicznych jest nadal przeprowadzanych przy użyciu przestarzałych testów papierowych. W tym miejscu MemTrax.net zapewnia przewagę nad obecnymi standardami oceny wydajności pamięci w dziedzinie psychologii.

Połączenia Test MemTraxem oferuje wyższość nad MMSE w następujący sposób:

  1. Większa precyzja w pomiar pamięci jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
  2. Dodano pomiar szybkości reakcji z dokładnością do najbliższej milisekundy
  3. Mniej czasu zajmuje administracja testem
  4. Eliminuje się potrzebę przeprowadzania wywiadu
  5. Zapewnia interesującą i stymulującą treść oceny
  6. Istnieje elektroniczne przechowywanie wszystkich wcześniejszych wyników badań
  7. Wyniki są łatwo dostępne i zrozumiałe
  8. Może być administrowany według uznania użytkownika

Jednak korzystanie z MMSE ma również pewne zalety. Po pierwsze, nie wymaga komputera do administrowania. Inną kwestią jest to, że oferuje bardziej zróżnicowaną ocenę Funkcjonowanie poznawcze. Wreszcie, dużą zaletą jest to, że wynik MMSE został dobrze zbadany, aby skorelować z określonymi dysfunkcjami. Ta ostatnia zaleta MMSE to potencjalna zdolność oceny MemTrax.net, ale wymaga to dalszych badań i walidacji.

Oczywiste jest to, że oceny piórem i papierem nie są w stanie dorównać wydajności, jaką oferują testy oparte na oprogramowaniu. Rośnie zapotrzebowanie na wydajność w Medycyna, a oceny elektroniczne zapewniają również dodatkową korzyść polegającą na zapobieganiu konieczności przeprowadzania badania przez ankietera, np. lekarza. Uwalnia to cenny czas dla lekarzy, a jednocześnie pozwala każdemu, kto jest zaniepokojony lub ciekawy ich pamięć wykonanie szybkiej i dokładnej oceny ich zdolności poznawczych.

Zostaw komentarz

musisz być Zalogowany aby dodać komentarz.