Villkor

Senast ändrad: 14 augusti 2021

Denna ansvarsfriskrivning regleras av användarvillkoren.

Webbplatsen ger inte medicinsk rådgivning. Innehållet på webbplatsen, såsom text, grafik, bilder, information erhållen från företagets licensgivare, tredje parts webbadresser och annat material som finns på webbplatsen ("Innehåll") är endast för informationsändamål. Innehållet är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare med alla frågor du kan ha angående ett medicinskt tillstånd. Ignorera aldrig professionell medicinsk rådgivning eller dröjsmål med att söka den på grund av något du har läst på webbplatsen.

Företaget rekommenderar eller stöder inte någon specifik läkare, produkt, procedur, åsikt eller annan information som kan nämnas på webbplatsen. Att lita på all information som tillhandahålls av företaget sker helt på egen risk.

MemTrax-testet ställer ingen diagnos minnesförlust eller något kliniskt tillstånd såsom demens eller Alzheimers sjukdom. Även om MemTrax-testet kan ge värdefull information om minnesförlust och ge dig din reaktionstid, måste sådana resultat tolkas av en kvalificerad vårdgivare. Dessutom har MemTrax-testet inte godkänts av FDA eller något annat sanktionsorgan.

Om du är orolig för din prestation, prata med din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare och/eller överväg en minnesutvärdering.