Sekretesspolicy

Senast ändrad: 14 augusti 2021

Integritetspolicyn styrs av användarvillkoren.

Vi är angelägna om att skydda din integritet online. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy så att du förstår både vårt engagemang för din integritet och hur du kan hjälpa oss att uppfylla det åtagandet.

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om vilken typ av information vi samlar in om dig när du besöker vår webbplats, hur vi kan skydda och använda den informationen, om vi avslöjar den för någon och vilka val du har när det gäller vår användning av och din förmåga att korrigera informationen.

PERSONLIG INFORMATION VI SAMLAR IN

Vi samlar in information om dig på följande sätt:

Frivilligt tillhandahållen information. Under din registrering för ett konto kan vi begära att du frivilligt förser oss med viss personlig information, inklusive din e-postadress, postadress, hem- eller arbetstelefonnummer eller annan personlig information såsom ditt kön, utbildningsnivå eller datum av födseln. Vi kommer att fortsätta att använda den informationen i enlighet med användarvillkoren och denna sekretesspolicy om du inte berättar annat. Från tid till annan kan företaget be användarna av webbplatsen att fylla i online-undersökningar, formulär eller frågeformulär (tillsammans "undersökningarna"). Sådana undersökningar är helt frivilliga.

Småkakor. Liksom många andra webbplatser kan vår webbplats använda en standardteknik som kallas "cookie" för att samla in information om hur vår webbplats används av användare. Cookies har utformats för att hjälpa en webbplats att känna igen tidigare besökare och på så sätt spara och komma ihåg alla inställningar som en sådan användare kan ha gjort när de surfar på en sådan webbplats. En cookie kan inte hämta någon data från din hårddisk, skicka vidare ett datavirus eller fånga din e-postadress. Vår webbplats kan använda cookies för att förbättra våra tjänster och din upplevelse på webbplatsen. Data som samlas in via cookies hjälper oss att generera innehåll på våra webbsidor som är av intresse för våra användare, och tillåter oss att statistiskt övervaka hur många personer som använder vår webbplats. Sponsorer, annonsörer eller tredje parter kan också använda cookies när du väljer deras reklam, innehåll eller tjänst; vi kan inte kontrollera deras användning av cookies eller hur de använder informationen de samlar in. Om du inte vill att information samlas in via cookies finns det en enkel procedur som används av de flesta webbläsare som gör att du kan neka eller acceptera cookie-funktionen. Vi vill dock att du ska vara medveten om att cookies kan vara nödvändiga för att ge dig vissa funktioner, såsom anpassad leverans av information, tillgänglig på webbplatsen.

ANVÄNDNING AV ANVÄNDARINFORMATION

Vi kan utföra statistiska analyser av aggregerat användarbeteende. Detta gör det möjligt för oss att mäta det relativa användarintresset för de olika områdena på vår webbplats för tjänsteutvecklingsändamål. Vi kan samla dina MemTrax-testresultat med andra användares resultat för analysändamål. All information vi samlar in används för att mäta och kvantifiera effektiviteten av MemTrax-testet, förbättring av innehållet på webbplatsen och/eller MemTrax-testet och förbättring av användarnas upplevelser på webbplatsen. Vi använder inte personligt identifierande information (såsom namn, e-postadress, telefonnummer) av någon anledning som inte avslöjas i denna integritetspolicy. Vi kan använda all information som avslöjas på denna webbplats som inte är personligt identifierande information (såsom, men inte begränsat till, kön, utbildningsnivå, reaktionstidshastighet och minnesprestanda, det är underförstått att sådan icke-personligt identifierbar information kommer att aggregeras med andra användares) för forskningsändamål. Vi kan fortsätta att använda sådan icke-personligt identifierbar information på obestämd tid, inklusive all icke-personligt identifierbar information som samlas in från användare som inte längre har något aktivt konto hos oss. Vi skickar aldrig e-post till dig om du inte samtycker till att ta emot e-post från oss. Du kan frivilligt prenumerera på företagets nyhetsbrev.

BEGRÄNSAD UTSLÄPP AV DIN PERSONLIGA INFORMATION TILL TREDJE PART

Att säkerställa integriteten för den information du lämnar till oss är av yttersta vikt för oss. Företaget delar inte användarnas personliga information med någon tredje part. Företaget kan dock bli anslutet till andra forsknings- och friskvårdsprogram och kan dela information med sådana enheter. Företaget kommer inte att förse sådana enheter med någon information om identiteten för någon enskild användare.

Företaget kan avslöja personligt identifierbar information som tillåts eller krävs enligt lag eller enligt krav enligt stämning, husrannsakningsorder eller andra juridiska processer.

ÄR MIN PERSONUPPLYSNING SÄKER?

Ja. Säkerheten för din personliga information är mycket viktig för oss. Företaget säkerställer säkerheten för din personliga information med hjälp av SSL säker internetkommunikation för alla personliga informationssidor.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTSIDOR

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över sekretesspraxis eller innehållet hos någon av våra affärspartners, annonsörer, sponsorer eller andra webbplatser som vi tillhandahåller länkar till på vår webbplats. Du bör kontrollera tillämplig integritetspolicy för sådana webbplatser om du anser det nödvändigt.

Valet-OUT

När som helst när du utvärderar vår webbplats kan du "välja bort" från att ta emot företagets e-postmeddelanden och nyhetsbrev (medan du fortfarande kan komma åt och använda webbplatsen och MemTrax-testet).

ÄNDRINGAR AV SEKRETESSPOLICYEN

Från tid till annan kan vi ändra denna integritetspolicy. I sådana fall kommer vi att lägga upp ett meddelande på webbplatsen eller skicka ett meddelande till dig via e-post. Din åtkomst till och användning av webbplatsen och/eller testet efter ett sådant meddelande ska utgöra ditt godkännande av denna sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att med jämna mellanrum kolla tillbaka och granska denna integritetspolicy så att du alltid vet vilken information vi samlar in, hur vi använder den och med vem vi delar den.