Օգտվելու կանոններ

Վերջին փոփոխությունը՝ օգոստոսի 14, 2022

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն Օգտագործման պայմանները («Համաձայնագիրը») կնքված են ձեր («դուք», «ձեր» կամ «ձեր», որը նշանակում է ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որի անունից ընդունում եք սույն Համաձայնագիրը) և MemTrax-ի միջև: ՍՊԸ, ընկերություն, որը կառավարվում է ԱՄՆ Դելավեր նահանգի օրենքներով (այսուհետ՝ «Ընկերություն», «մենք», «մենք» կամ «մեր»):

Դուք պետք է կարդաք, համաձայնեք և ընդունեք սույն Համաձայնագրում պարունակվող բոլոր պայմաններն ու պայմանները, որպեսզի օգտվեք մեր (i) կայքից, որը գտնվում է www.memtrax.com կայքում («Կայք»), և (ii) MemTrax-ի հիշողության ստուգման թեստը ( «MemTrax Test»), և (iii) ծառայություններ՝ կապված Կայքի և թեստի հետ:

MemTrax Test-ը հիշողության սքրինինգ թեստ է, որն օգնում է հայտնաբերել ուսման և կարճաժամկետ հիշողության հետ կապված խնդիրները, մասնավորապես հիշողության հետ կապված խնդիրների տեսակները, որոնք առաջանում են ծերացման հետ, ինչպիսիք են թույլ կոգնիտիվ խանգարումը (MCI), դեմենցիան և Ալցհեյմերի հիվանդությունը:

Կայքը և MemTrax Test-ը հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքներ են, որոնք բացառապես և բացառապես պատկանում և շահագործվում են Ընկերության կողմից:

Սույն Համաձայնագիրը սահմանում է պայմանագրային/իրավական պարտադիր պայմաններ և պայմաններ Ձեր կողմից Կայքի և MemTrax թեստի օգտագործման համար:

Մուտք գործելով կամ օգտագործելով Կայք և/կամ MemTrax Test-ը, դուք սույնով (i) ընդունում եք, որ կարդացել և համաձայնել եք պարտավորված լինել սույն Համաձայնագրի դրույթներով և պայմաններով, և (ii) ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ դուք 13 տարեկան եք: կամ ավելի հին.

Եթե ​​համաձայն չեք սույն Համաձայնագրի դրույթներից որևէ մեկի հետ, խնդրում ենք մի մուտք գործեք կամ չօգտագործեք Կայք և/կամ MemTrax Test-ը:

Ընկերությունն իր հայեցողությամբ իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխել սույն Համաձայնագիրը՝ Կայքում ծանուցում տեղադրելով կամ էլփոստով ձեզ ծանուցում ուղարկելով:

Դուք պատասխանատվություն եք կրում ցանկացած նման փոփոխության վերանայման և ծանոթանալու համար: Ձեր մուտքն ու օգտագործումը Կայք և/կամ նման ծանուցմանը հաջորդող թեստը նշանակում է, որ ընդունում եք փոփոխված Համաձայնագրի պայմաններն ու պայմանները:

Օգտագործողները տալիս են գովազդային էլփոստի համաձայնություն՝ օգտագործելով մեր կայքը:

Վերջնական օգտագործման լիցենզիայի պայմանագիր

Լիցենզիա. Ելնելով սույն Համաձայնագրի պայմաններից՝ Ընկերությունը ձեզ շնորհում է Կայքն օգտագործելու իրավունքի համաշխարհային, չփոխանցվող և ոչ բացառիկ լիցենզիա և MemTrax Test («Լիցենզիա»):

Որոշակի սահմանափակումներ. Սույն Համաձայնագրով ձեզ տրված իրավունքները ենթակա են հետևյալ սահմանափակումների. (բ) դուք չպետք է փոփոխեք, թարգմանեք, հարմարեցնեք, միաձուլեք, պատրաստեք ածանցյալ աշխատանքներ, ապամոնտաժեք, ապակոմպիլյացեք, հակադարձ կազմեք կամ հակադարձ ինժեներեք MemTrax Test-ի կամ կայքի որևէ մասի. (գ) դուք չպետք է մուտք գործեք MemTrax Test կամ Կայք՝ նմանատիպ կամ մրցակցային ծառայություն ստեղծելու համար. (դ) բացառությամբ սույն հոդվածում հստակ նշվածի, MemTrax Test-ի կամ կայքի ոչ մի մաս չի կարող պատճենվել, վերարտադրվել, տարածվել, վերահրատարակվել, ներբեռնվել, ցուցադրվել, տեղադրվել կամ փոխանցվել որևէ ձևով կամ որևէ ձևով, կամ (ե) դուք չպետք է հեռացնել կամ ոչնչացնել Կայքում կամ MemTrax Test-ում պարունակվող հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցումները կամ այլ սեփականության նշանները: MemTrax Test-ի կամ Կայքի ցանկացած գործառույթի հետագա թողարկում, թարմացում կամ այլ հավելում ենթակա է սույն Համաձայնագրի դրույթներին և պայմաններին:

Փոփոխություն. Մենք իրավունք ենք վերապահում ցանկացած ժամանակ փոփոխելու, կասեցնելու կամ դադարեցնելու Կայքի կամ MemTrax Test-ի կամ դրանց որևէ մասի գործունեությունը ծանուցումով կամ առանց դրա: Դուք համաձայնում եք, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրելու ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի առջև Կայքի կամ MemTrax Test-ի կամ դրա որևէ մասի որևէ փոփոխության, կասեցման կամ գործունեության դադարեցման համար:

Սեփականություն. Մենք և մեր արտոնագրողները (եթե այդպիսիք կան, և երբ կիրառելի են) տիրապետում ենք MemTrax Test-ի և Կայքի բոլոր իրավունքները, իրավունքներն ու շահերը, ներառյալ բոլոր հարակից մտավոր սեփականության իրավունքները: Ինչպես նշվեց վերևում, Կայքից օգտվելու և MemTrax թեստն անցնելու իրավունքը ձեզ լիցենզավորված է սույնով. սա նշանակում է, որ MemTrax Test-ը ոչ մի դեպքում չի վաճառվում/փոխանցվում ձեզ: Իրոք, սույն Համաձայնագիրը ձեզ չի փոխանցում MemTrax Test-ի կամ կայքի հետ կապված որևէ սեփականության իրավունք: Մեր անունը, պատկերանշանը և MemTrax Test-ի հետ կապված այլ անունները պատկանում են մեզ (կամ մեր արտոնագրողներին, եթե այդպիսիք կան, և որտեղ կիրառելի են), և սույնով ձեզ տրված չէ դրանք օգտագործելու իրավունքի լիցենզիա: Մենք (և մեր արտոնագրողները, եթե այդպիսիք կան, և երբ կիրառելի են) վերապահում ենք սույն Համաձայնագրով չտրամադրված բոլոր իրավունքները:

ՀԱՇՎԻ

Դուք կարող եք թերթել Կայքը և անցնել MemTrax թեստը՝ առանց Կայքում հաշիվ գրանցելու («Հաշիվ»): Այնուամենայնիվ, ձեր MemTrax թեստի արդյունքները գրանցելու համար դուք պետք է գրանցվեք հաշիվ և տրամադրեք որոշակի տեղեկություններ ձեր մասին, ինչպես Ընկերության պահանջն է առցանց գրանցման ձևում: Դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ (ա) գրանցման բոլոր պահանջվող տեղեկությունները, որոնք դուք ներկայացնում եք, ճշմարիտ են և ճշգրիտ, (բ) դուք կպահպանեք նման տեղեկատվության ճշգրտությունը, և (գ) MemTrax Test-ի և/կամ կայքի օգտագործումը չի խախտում: ցանկացած կիրառելի օրենքներ:

Դուք պատասխանատու եք (i) ձեր Հաշվի մուտքի տեղեկատվության գաղտնիության և անվտանգության պահպանման և ապահովման համար, և (ii) ձեր Հաշվի ներքո իրականացվող բոլոր գործողությունների համար: Դուք համաձայնում եք չհրապարակել ձեր գաղտնաբառը ոչ ոքի, և դուք բացառապես պատասխանատվություն եք կրում Կայքում նման գաղտնաբառի օգտագործման կամ ձեռնարկված գործողությունների համար: Ընկերությունը չի կարող և պատասխանատվություն չի կրելու որևէ կորստի կամ վնասի համար, որը բխում է ձեր կողմից այս պահանջը չկատարելու հետևանքով: Օգտագործելով ձեր հաշիվը՝ դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Ընկերության հաշվի անվտանգության ընթացակարգերը կոմերցիոն առումով ողջամիտ են: Դուք համաձայնում եք անհապաղ տեղեկացնել Ընկերությանը ձեր Հաշվի չարտոնված օգտագործման կամ կասկածելի չարտոնված օգտագործման դեպքում կամ անվտանգության որևէ այլ խախտման դեպքում:

Դուք կարող եք փակել Ձեր Հաշիվը ցանկացած ժամանակ և ցանկացած պատճառով՝ հետևելով Կայքի հրահանգներին: Ընկերությունը կարող է կասեցնել կամ դադարեցնել ձեր Հաշիվը սույն Համաձայնագրի «Ժամկետ և դադարեցում» բաժնի համաձայն:

Գաղտնիության

Կայքի և MemTrax թեստի գործունեությունը կարգավորվում է Գաղտնիության քաղաքականությամբ, որը կարելի է գտնել www.https://memtrax.com/privacy-policy/ և որը ներառված է այստեղ հղումով:

DISCLAIMER

Կայքի և MemTrax Test-ի գործունեությունը նույնպես ղեկավարվում է Հերքումով, որը կարելի է գտնել այստեղ՝ https://memtrax.com/disclaimer/ և որը ներառված է այստեղ հղումով:

ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

ԴՈՒ ՀԱՅՏԱՐԱՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԿԱՅՔԻ ԵՎ/ԿԱՄ ՄԵՄՏՐԱՔՍԻ ԹԵՍՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՁԵՐ ՄԻԱՅՆ ՌԻՍՏԱՆՔՈՎ Է: ԿԱՅՔԸ ԵՎ MEMTRAX-ի ԹԵՍՏԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ «ԻՆՉՊԵՍ ԿԱ» ՀԻՄՈՒՆՔՈՎ ՁԵՐ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ, ԿԱՄ բացահայտ, թե ենթադրյալ, եթե այդպիսի երաշխիքները ՕՐԵՆԱԿԱՆ ԱՆԱՌԱՑՎԱԾ ՉԵՆ: ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ Է ԿԱՅՔԸ ԵՎ MEMTRAX ԹԵՍՏԸ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՈՂՋԱՄԻՐ ՀԻՄՈՒՆՔՈՎ ԵՎ ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ ԴՈՒ ԿԿԱՐՈՆԱՔ ՄՈՒՏՔ ՄՏԱԼԵԼ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ԿԱՅՔԸ ԿԱՄ MEMTRAX ԹԵՍՏԸ ՁԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ:

ԴՈՒ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ՁԵՐ ՄԻԱԿ ԵՎ ԲԱՑԱՌԻԿ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՆՐԱ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՎԵՃԻ ՀԱՄԱՐ (եթե ԱՅՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՎԱԾ Է) ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼ ԿԱՅՔԻ ԵՎ ՄԵՄՏՐԱՔՍԻ ՀԱՇՎԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ,

ԴՈՒ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, որ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆՐԱ ԴՈՒՍԱԼՆԵՐԸ, ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ՈՐԵՎԷ ԱԿՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԽԱՂՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՅՔՈՒՄ ԿԱՄ ԱՄԵՆ ԱՄԵՆ ՏԵՂՈՒՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ:

ՈՉ ՄԻ ՊԱՅՄԱՆՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՆՐԱ ԴՈՒՍՏԱՌԻԿՆԵՐԸ, ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԸ, ԴՈՒՍԱՑՄԱՆՆԵՐԸ, ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԸ, ՍՊԱՆԵՐԸ ԿԱՄ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԸ (ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ «ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ» ՉԵՆ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ ԿՈՂՄԻՑ. ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ MEMTRAX ԹԵՍՏԸ:

ՈՉ մի պարագայի ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԻԿՆԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ԿԱՏԱՐՎԻ ԿԱՅՔԻ ԿԱՄ ՄԵՄԹՐԱՔՍ ԹԵՍՏԻ ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՏԵՎԱՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ:

ՈՐՈՇ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՉԵՆ ԹՈՒՅԼԱՏՎՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ ԿԱՄ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՏԵՎԱՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՒՐԵՎ ՎԵՐՈՎԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ ԿԱՄ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ՉԻ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՁԵԶ ԵՎ ՁԵԶ ՆԱԵՎ ԱՅԼ ԵՎՐՈՎԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ:

ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Եթե ​​հետաքրքրված եք գնելու մեր ծառայություններից կամ ապրանքներից որևէ մեկը, ձեզանից կպահանջվի ներկայացնել վճարման մասին տեղեկատվություն: Վճարումները մշակելու համար մենք օգտագործում ենք PayPal-ը: Դուք պետք է համաձայնեք դրանց Պայմաններին և Պայմաններին՝ նախքան մեր ապրանքներից որևէ մեկի համար վճարելը: Եթե ​​գնում եք տարեկան բաժանորդագրություն, ձեր բաժանորդագրությունը ավտոմատ կերպով կերկարաձգվի յուրաքանչյուր տարվա վերջում, եթե չեղարկեք MemTrax ՍՊԸ-ից:

MemTrax LLC-ն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել կամ դադարեցնել, ժամանակավորապես կամ մշտապես, բոլոր ապրանքների կամ բաժանորդագրությունների գները, ներառյալ ամսական կամ տարեկան բաժանորդագրության վճարները, ցանկացած ժամանակ՝ առանց ծանուցման կամ առանց դրա: Նման ծանուցումը կարող է տրամադրվել ցանկացած ժամանակ՝ տեղադրելով MemTrax Պայմանների և դրույթների փոփոխությունները:

ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Քանի որ մեր ապրանքներն ու ծառայությունները ոչ շոշափելի, անվերադարձ թվային ապրանքներ են, մենք առաջարկում ենք գումարի վերադարձ միայն յուրաքանչյուր դեպքի հիման վրա նախնական գնումից հետո մինչև 30 օրվա ընթացքում: Մենք երաշխավորում ենք, որ մեր արտադրանքը կաշխատի այնպես, ինչպես գովազդվում է, բայց բոլոր դեպքերում, երբ գումարի վերադարձ է պահանջվում, հաճախորդը պետք է աշխատի մեր աջակցության թիմի հետ՝ փորձելով լուծել խնդիրը՝ նախքան գումարի վերադարձի քննարկումը: Պարզապես ապրանք(ներ)ի կողմերը չհավանելը մեզ համար հիմք չի համարվում գումարի վերադարձ առաջարկելու համար: Գումարի վերադարձը կտրամադրվի MemTrax ՍՊԸ-ի հայեցողությամբ: Նախնական գնումից 30 օր հետո ոչ մի դեպքում հետվճար չի տրվի:

Փոխհատուցում

Դուք համաձայնում եք պաշտպանել մեզ, փոխհատուցել և մեզ անվնաս պահել ցանկացած հայցից, հայցից, կորուստներից, վնասներից, պարտավորություններից, ծախսերից և ծախսերից (ներառյալ խելամիտ փաստաբանական վճարները) երրորդ անձանց կողմից, որոնք բխում են կամ առնչվում են. MemTrax Test-ի կամ կայքի ձեր օգտագործումը, (ii) ձեր կողմից սույն Համաձայնագրի խախտումը:

Մենք իրավունք ենք վերապահում ձեր հաշվին ստանձնել ցանկացած հարցի բացառիկ պաշտպանությունը և վերահսկողությունը, որի համար ձեզանից պահանջվում է փոխհատուցել մեզ, և դուք համաձայնում եք համագործակցել այս պահանջների մեր պաշտպանության հետ:

Դուք համաձայնում եք որևէ հարց չկարգավորել առանց մեր նախնական գրավոր համաձայնության: Մենք ողջամիտ ջանքեր կգործադրենք ձեզ ծանուցելու ցանկացած նման պահանջի, գործողության կամ վարույթի մասին՝ իմանալով դրա մասին:

Սույն Բաժինն ուժի մեջ կմնա սույն Համաձայնագրի գործողության դադարեցումից հետո:

Տերմին և սահմանում

Դուք սույնով ընդունում և համաձայնում եք, որ սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ կմտնի Կայքն առաջին անգամ օգտագործելու օրվանից (որը կարող է ներառել կամ չներառել MemTrax Test-ի օգտագործումը) և ուժի մեջ և ուժի մեջ կմնա մինչ դուք օգտագործում եք կայքը (ներառյալ կամ ոչ: ներառյալ MemTrax Test-ի օգտագործումը), մինչև չդադարեցվի սույն Համաձայնագրի համաձայն:

Դուք կարող եք ցանկացած ժամանակ և ցանկացած պատճառով դադարեցնել սույն Համաձայնագիրը՝ փակելով/ջնջելով Ձեր Հաշիվը՝ հետևելով Կայքի հրահանգներին:

Մենք կարող ենք (ա) կասեցնել ձեր իրավունքները՝ օգտագործելու MemTrax Test-ը, կայքը և/կամ ձեր հաշիվը և/կամ (բ) դադարեցնել սույն Համաձայնագիրը ցանկացած պահի մեր հայեցողությամբ՝ ձեր ծանուցմամբ կամ առանց դրա, այդ թվում՝ եթե մենք կարծում ենք, որ դուք խախտել եք սույն Համաձայնագրի որևէ այլ դրույթ: Առանց վերը նշվածը սահմանափակելու՝ մենք իրավունք ենք վերապահում դադարեցնել մեր պայմանագրային հարաբերությունները ցանկացած օգտատիրոջ հետ, ով բազմիցս խախտում է երրորդ կողմի հեղինակային իրավունքի իրավունքները՝ հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կամ հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ իրավական գործակալի կողմից մեզ անհապաղ ծանուցմամբ: Սույն Համաձայնագրի դադարեցումից հետո ձեր հաշիվը և MemTrax թեստից և կայքից օգտվելու իրավունքը ինքնաբերաբար և անմիջապես կդադարեցվեն: Դուք հասկանում եք, որ ձեր Հաշվի փակումը/դադարեցումը ներառում է ձեր MemTrax թեստի արդյունքների ջնջում:

ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ԿԱՅՔԵՐ ԵՎ ԳՈՎԱԶԴ

Կայքը կարող է պարունակել հղումներ դեպի երրորդ կողմի կայքեր և գովազդներ (միասնաբար՝ «Երրորդ կողմի կայքեր և գովազդ»): Մենք պատասխանատվություն չենք կրում և չենք վերահսկում երրորդ կողմի կայքերն ու գովազդները: Մենք տրամադրում ենք այս Երրորդ կողմի կայքերը և գովազդները միայն ձեզ հարմարության համար: Մենք ոչ մի պարտավորություն չունենք վերանայելու կամ վերահսկելու, և չենք հաստատում, հաստատում կամ որևէ երաշխիք կամ երաշխիք չենք տալիս երրորդ կողմի կայքերի և գովազդի վերաբերյալ: Դուք օգտագործում եք բոլոր երրորդ կողմի կայքերն ու գովազդները ձեր ռիսկով: Երբ մուտք եք գործում երրորդ կողմի կայք և գովազդ, կիրառվում են երրորդ կողմի կիրառելի պայմաններն ու քաղաքականությունը, ներառյալ երրորդ կողմի գաղտնիության քաղաքականությունը: Դուք պետք է կատարեք ցանկացած հետաքննություն, որը ձեզ անհրաժեշտ կամ տեղին է թվում, նախքան երրորդ կողմի կայքերի և գովազդի հետ կապված որևէ գործարք կատարելը:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Ամբողջական պայմանագիր. Սույն Համաձայնագիրը կազմում է ձեր և մեր միջև ամբողջ համաձայնագիրը սույն առարկայի վերաբերյալ և փոխարինում է ձեր և մեր միջև եղած բոլոր նախկին քննարկումներն ու համաձայնագրերը նման թեմաների վերաբերյալ (ներառյալ վերջնական օգտագործողի նախկին լիցենզիայի համաձայնագրերը և օգտագործման պայմանները):

Փոփոխություններ. Սույն Համաձայնագրի ոչ մի փոփոխություն կամ փոփոխություն պարտադիր չէ Ընկերության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գրավոր փաստաթուղթը ստորագրված/կատարված չէ Ընկերության պատշաճ լիազորված ներկայացուցչի կողմից:

Համապատասխանություն. Կայքը և MemTrax Test-ը հասանելի են միայն (i) ֆիզիկական անձանց, ովքեր առնվազն տասներեք (13) տարեկան են, կամ (ii) իրավաբանական անձանց:

Դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ դուք չեք հանդիսանում այն ​​երկրի քաղաքացի կամ ռեզիդենտ, որտեղ Կայքի և MemTrax թեստի օգտագործումն արգելված է օրենքով, հրամանագրով, կանոնակարգով, պայմանագրով կամ վարչական ակտով:

Հրաժարում. Մեր կողմից սույն Համաձայնագրի որևէ իրավունք կամ դրույթ չկիրառելը կամ չկատարելը չի ​​գործում որպես այդպիսի իրավունքից կամ դրույթից հրաժարում:

Հանձնարարություն. Մենք կարող ենք հանձնել, փոխանցել կամ այլ կերպ տնօրինել սույն Համաձայնագիրը ամբողջությամբ կամ մասնակի կամ սույն օրենքով նախատեսված մեր ցանկացած իրավունք՝ կապված մեր ամբողջ կամ հիմնականում բոլոր ակտիվների միաձուլման, ձեռքբերման, վերակազմակերպման կամ վաճառքի կամ օրենքի այլ գործունեության հետ՝ առանց ձեր համաձայնություն. Սույն Համաձայնագրի պայմանները պարտադիր են լիազորված անձանց համար:

Բաժանելիություն. Եթե ​​սույն Համաձայնագրի որևէ դրույթ, որևէ պատճառով, համարվում է անվավեր կամ անիրագործելի, (i) սույն Համաձայնագրի մյուս դրույթները կխախտվեն, և (ii) անվավեր կամ չկատարվող դրույթը կհամարվի փոփոխված, որպեսզի այն վավեր լինի: և ենթակա են օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով:

Կառավարող օրենք. Սույն Համաձայնագիրը կառավարվում է ԱՄՆ Դելավեր նահանգի օրենքներով՝ առանց ուժի մեջ մտնելու օրենքների հակասության սկզբունքները, որոնք կարող են պահանջել այլ իրավասության իրավունքի կիրառում: Դուք համաձայնում եք ենթարկվել ԱՄՆ-ի Դելավեր նահանգում գտնվող դատարանների անձնական իրավասությանը՝ բոլոր հայցերը կամ վեճերը քննելու նպատակով: Անկախ վերը նշվածից, մենք կարող ենք դատական ​​կարգով կամ այլ արդարացի օգնություն հայցել՝ պաշտպանելու մեր մտավոր սեփականության իրավունքները իրավասու իրավասության ցանկացած դատարանում: Ապրանքների միջազգային վաճառքի պայմանագրերի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան չի կիրառվում սույն Համաձայնագրի վրա: