ติดต่อเรา

กรุณาใส่ชื่อของคุณ
กรุณากรอกข้อความ

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน MemTrax

+1 (650) 365-5010

คำถามเกี่ยวกับการทดสอบการคัดกรองหน่วยความจำ MemTrax?

เราพร้อมช่วยให้คุณเข้าใจการทดสอบ ช่วยในการลงทะเบียน หรือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการ ขอบคุณสำหรับการหยุดโดย!

หากคุณกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณในการทดสอบ MemTrax Memory Screening Test ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ หรือพิจารณาการประเมินหน่วยความจำทั้งหมด

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ โปรดกรอกแบบฟอร์มคำติชมและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยอะไรได้