ข้อกำหนดการใช้งาน

แก้ไขล่าสุด: 14 สิงหาคม 2022

บทนำ

เงื่อนไขการใช้งานปัจจุบัน (“ข้อตกลง”) ทำขึ้นระหว่างคุณ (“คุณ”, “ของคุณ” หรือ “ของคุณ” ซึ่งหมายความว่าบุคคลหรือนิติบุคคลในนามของคุณยอมรับข้อตกลงนี้) และ MemTrax LLC บริษัทที่อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)

คุณต้องอ่าน ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้เพื่อใช้ (i) เว็บไซต์ของเราที่ www.memtrax.com ("ไซต์") และ (ii) การทดสอบการคัดกรองหน่วยความจำ MemTrax ( “การทดสอบ MemTrax”) และ (iii) บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการทดสอบ

การทดสอบ MemTrax เป็นการทดสอบคัดกรองหน่วยความจำเพื่อช่วยในการตรวจหาปัญหาการเรียนรู้และความจำระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทของปัญหาด้านความจำที่เกิดขึ้นตามอายุ เช่น ความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อย (MCI) ภาวะสมองเสื่อม และโรคอัลไซเมอร์

ไซต์และการทดสอบ MemTrax เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการแต่เพียงผู้เดียว

ข้อตกลงนี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญา/มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับการใช้งานไซต์และการทดสอบ MemTrax ของคุณ

โดยการเข้าถึงหรือใช้ไซต์และ/หรือการทดสอบ MemTrax คุณ (i) รับทราบว่าคุณได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และ (ii) รับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุ 13 ปี หรือเก่ากว่า

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้ไซต์และ/หรือการทดสอบ MemTrax

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ โดยการโพสต์คำบอกกล่าวบนเว็บไซต์หรือโดยการส่งคำบอกกล่าวถึงคุณทางอีเมล

คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและทำความคุ้นเคยกับการแก้ไขดังกล่าว การเข้าถึงและการใช้งานไซต์และ/หรือการทดสอบของคุณตามการแจ้งเตือนดังกล่าว จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงที่แก้ไข

ผู้ใช้ให้ความยินยอมทางอีเมลส่งเสริมการขายโดยใช้เว็บไซต์ของเรา

ข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทาง

ใบอนุญาต. ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ บริษัทให้สิทธิ์การใช้งานไซต์และการทดสอบ MemTrax (“ใบอนุญาต”) ทั่วโลก โอนไม่ได้และไม่ผูกขาดแก่คุณ

ข้อจำกัดบางประการ สิทธิ์ที่มอบให้คุณในข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้: (ก) คุณจะไม่อนุญาต ขาย ให้เช่า ให้เช่า โอน มอบหมาย แจกจ่าย โฮสต์การทดสอบ MemTrax และ/หรือไซต์; (b) คุณจะต้องไม่ดัดแปลง แปล ดัดแปลง ผสาน สร้างงานลอกเลียนแบบ ถอดประกอบ ถอดรหัส คอมไพล์ย้อนกลับ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดๆ ของการทดสอบ MemTrax หรือเว็บไซต์ (c) คุณจะไม่เข้าถึงการทดสอบ MemTrax หรือไซต์เพื่อสร้างบริการที่คล้ายคลึงกันหรือแข่งขันได้ (d) เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ห้ามคัดลอก ผลิตซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดง โพสต์ หรือส่งต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของการทดสอบ MemTrax หรือเว็บไซต์ใด ๆ หรือ (จ) คุณจะไม่ ลบหรือทำลายประกาศลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือการทดสอบ MemTrax การเปิดตัว การอัปเดต หรือการเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆ ในอนาคตของ MemTrax Test หรือไซต์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

การปรับเปลี่ยน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ หรือหยุดการทำงานของไซต์หรือการทดสอบ MemTrax หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์ได้ตลอดเวลาโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณตกลงว่าเราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดการทำงานของไซต์หรือการทดสอบ MemTrax หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์

ความเป็นเจ้าของ เราและผู้อนุญาตของเรา (ถ้ามีและหากมี) เป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในและต่อการทดสอบ MemTrax และไซต์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น สิทธิ์ในการใช้ไซต์และการทดสอบ MemTrax ได้รับอนุญาตสำหรับคุณในที่นี้ ซึ่งหมายความว่าการทดสอบ MemTrax จะไม่มีการขาย/โอนให้กับคุณ อันที่จริง ข้อตกลงนี้ไม่ได้สื่อถึงสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของในหรือที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ MemTrax หรือไซต์ ชื่อ โลโก้ และชื่ออื่นๆ ของเราที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ MemTrax เป็นของเรา (หรือของผู้อนุญาตของเรา หากมีและในกรณีที่เกี่ยวข้อง) และไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการใช้งานโดยนัย การปิดปาก หรืออื่นๆ ที่มอบให้คุณในที่นี้ เรา (และผู้อนุญาตของเรา ถ้ามีและหากมี) ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้ในข้อตกลงนี้

บัญชี

คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์และทำการทดสอบ MemTrax โดยไม่ต้องลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์ (“บัญชี”) อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะบันทึกผลการทดสอบ MemTrax ของคุณ คุณต้องลงทะเบียนสำหรับบัญชีและให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณตามที่บริษัทร้องขอในแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ คุณรับรองและรับประกันว่า: (a) ข้อมูลการลงทะเบียนที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณส่งเป็นความจริงและถูกต้อง (b) คุณจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และ (c) การใช้งาน MemTrax Test และ/หรือไซต์ของคุณไม่ละเมิด กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ

คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับ (i) รักษาและรับรองการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ และ (ii) กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้บัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณให้ใครทราบ และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้หรือการดำเนินการใดๆ ผ่านการใช้รหัสผ่านดังกล่าวบนเว็บไซต์ บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ โดยการใช้บัญชีของคุณ คุณรับทราบและตกลงว่าขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของบริษัทนั้นสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ คุณตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันทีในกรณีที่มีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสงสัยว่ามีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ

คุณสามารถปิดบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ บริษัทอาจระงับหรือยุติบัญชีของคุณตามส่วน "ข้อกำหนดและการยุติ" ของข้อตกลงปัจจุบัน

ความเป็นส่วนตัว

การทำงานของไซต์และการทดสอบ MemTrax อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งสามารถพบได้ที่ www.https://memtrax.com/privacy-policy/ และซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิง

การปฏิเสธความรับผิด

การดำเนินการของไซต์และการทดสอบ MemTrax ยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบซึ่งสามารถพบได้ที่ https://memtrax.com/disclaimer/ และซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิง

ข้อจำกัดการรับประกันและความรับผิด

คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้ไซต์และ/หรือการทดสอบ MEMTRAX เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เว็บไซต์และการทดสอบ MEMTRAX จัดทำขึ้น "ตามสภาพ" สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่การรับประกันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย บริษัทจัดหาไซต์และการทดสอบ MEMTRAX ด้วยเหตุผลทางการค้า และไม่รับประกันว่าคุณจะสามารถเข้าถึงหรือใช้ไซต์หรือการทดสอบ MEMTRAX ได้ในเวลาหรือสถานที่ที่คุณเลือก

คุณรับทราบและตกลงว่าการเยียวยาเฉพาะของคุณสำหรับข้อพิพาทใดๆ กับบริษัทหรือผู้อนุญาต (หากมีและที่ใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง) คือการหยุดใช้ไซต์และการทดสอบ MEMTRAX และปิดบัญชีของคุณ

คุณรับทราบและตกลงว่าบริษัท บริษัทย่อย ผู้อนุญาต และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือความล้มเหลวใดๆ เกี่ยวกับพฤติกรรม การสื่อสาร หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือในการทดสอบ MEMTRAX

ภายใต้พฤติการณ์ใดที่บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท, ผู้อนุญาต, บริษัทในเครือ, พนักงาน, เจ้าหน้าที่, หรือกรรมการ' (เรียกรวมกันว่า "บริษัทในเครือของบริษัท") ความรับผิดต่อคุณที่เกินจากคำสั่งซื้อ มีสิทธิ์ใช้การทดสอบ MEMTRAX

บริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใช้ไซต์หรือการทดสอบ MEMTRAX ของคุณไม่ว่าในสถานการณ์ใด

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นการจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ และคุณยังอาจมีสิทธิ์ทางกฎหมายอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาล

การชำระเงินและการเปลี่ยนแปลงราคา

หากสนใจซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา คุณจะต้องส่งข้อมูลการชำระเงิน ในการประมวลผลการชำระเงิน เราใช้ PayPal คุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนที่จะชำระค่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเรา หากซื้อการสมัครสมาชิกรายปี การสมัครของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดแต่ละปีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณจะขอยกเลิกจาก MemTrax LLC

MemTrax LLC ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกราคาของผลิตภัณฑ์หรือการสมัครรับข้อมูลทั้งหมดชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนหรือรายปี ได้ตลอดเวลาโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ อาจมีการแจ้งเตือนดังกล่าวเมื่อใดก็ได้โดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข MemTrax

นโยบายคืนเงิน

เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นสินค้าดิจิทัลที่จับต้องไม่ได้และไม่สามารถเพิกถอนได้ เราขอคืนเงินเป็นกรณีๆ ไป ไม่เกิน 30 วันหลังจากทำการซื้อครั้งแรก เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะทำงานตามที่โฆษณา แต่ในทุกกรณีที่มีการขอเงินคืน ลูกค้าต้องทำงานร่วมกับทีมสนับสนุนของเราเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาก่อนที่จะพิจารณาการคืนเงิน เพียงแค่ไม่ชอบแง่มุมของผลิตภัณฑ์ก็ไม่ถือว่าเป็นเหตุให้เราคืนเงิน การคืนเงินจะได้รับตามดุลยพินิจของ MemTrax LLC แต่เพียงผู้เดียว จะไม่มีการคืนเงินหลังจาก 30 วันนับจากการซื้อครั้งแรกไม่ว่ากรณีใดๆ

การทำขวัญ

คุณตกลงที่จะปกป้องเรา ชดใช้ค่าเสียหายแก่เรา และปกป้องเราจากการเรียกร้อง การฟ้องร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุน และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่บุคคลภายนอกนำมาซึ่งเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (i) การใช้ MemTrax Test หรือไซต์ของคุณ (ii) การละเมิดข้อตกลงนี้ของคุณ

เราขอสงวนสิทธิ์โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณในการป้องกันและควบคุมเรื่องใด ๆ ที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เราและคุณตกลงที่จะร่วมมือกับการป้องกันข้อเรียกร้องเหล่านี้ของเรา

คุณตกลงที่จะไม่จัดการเรื่องใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเรียกร้อง การดำเนินการ หรือการดำเนินการดังกล่าวเมื่อได้รับทราบ

ส่วนนี้จะคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดข้อตกลงนี้

ระยะและการเลิกจ้าง

คุณรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ที่คุณใช้ไซต์เป็นครั้งแรก (ซึ่งอาจรวมถึงการใช้การทดสอบ MemTrax หรือไม่ก็ได้) และจะยังคงมีผลบังคับและมีผลในขณะที่คุณใช้ไซต์ (รวมถึงหรือไม่ รวมถึงการใช้การทดสอบ MemTrax) จนกว่าจะสิ้นสุดตามข้อตกลงนี้

คุณสามารถยุติข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อและด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยการปิด/ลบบัญชีของคุณโดยทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์

เราอาจ (ก) ระงับสิทธิ์ของคุณในการใช้การทดสอบ MemTrax ไซต์ และ/หรือบัญชีของคุณ และ/หรือ (ข) ยุติข้อตกลงนี้ ในเวลาใดก็ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ ซึ่งรวมถึง หากเราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงนี้ โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรากับผู้ใช้รายใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนทางกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์แจ้งเราทันที เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง บัญชีและสิทธิ์ของคุณในการใช้การทดสอบ MemTrax และเว็บไซต์จะยุติโดยอัตโนมัติและทันที คุณเข้าใจว่าการปิด/ยุติบัญชีของคุณเกี่ยวข้องกับการลบผลการทดสอบ MemTrax ของคุณ

เว็บไซต์และโฆษณาของบุคคลที่สาม

ไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และโฆษณาของบุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า "ไซต์และโฆษณาของบุคคลที่สาม") เราไม่รับผิดชอบและไม่ได้ควบคุมไซต์และโฆษณาของบุคคลที่สาม เราให้บริการเว็บไซต์และโฆษณาของบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น เราไม่มีภาระหน้าที่ในการตรวจสอบหรือตรวจสอบ และไม่อนุมัติ รับรอง หรือรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับไซต์และโฆษณาของบุคคลที่สาม คุณใช้ไซต์และโฆษณาของบุคคลที่สามทั้งหมดโดยยอมรับความเสี่ยงเอง เมื่อคุณเข้าถึงไซต์และโฆษณาของบุคคลที่สาม ข้อกำหนดและนโยบายของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม คุณควรทำการสอบสวนใดๆ ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นหรือเหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์และโฆษณาของบุคคลที่สาม

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราในส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อในที่นี้ และแทนที่การสนทนาและข้อตกลงก่อนหน้าทั้งหมดระหว่างคุณกับเราในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว (รวมถึงข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางและข้อกำหนดการใช้งานก่อนหน้านี้)

การปรับเปลี่ยน ไม่มีการแก้ไขหรือแก้ไขข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันกับบริษัท เว้นแต่ในเอกสารที่ลงนาม/ดำเนินการโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของบริษัท

คุณสมบัติ ไซต์และการทดสอบ MemTrax มีไว้สำหรับ (i) บุคคลที่มีอายุอย่างน้อยสิบสาม (13) ปีหรือ (ii) นิติบุคคลเท่านั้น

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ใช่พลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนักในประเทศที่กฎหมาย กฤษฎีกา ระเบียบ สนธิสัญญา หรือกฎหมายห้ามไม่ให้ใช้เว็บไซต์และการทดสอบ MemTrax

สละสิทธิ์ ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ดำเนินการเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว

งานที่มอบหมาย. เราอาจมอบหมาย โอน หรือจำหน่ายข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือสิทธิ์ใด ๆ ของเราในที่นี้ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การได้มา การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการขายทรัพย์สินทั้งหมดหรือทั้งหมดของเรา หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ โดยไม่ต้อง ยินยอม. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันกับผู้รับโอนสิทธิ์

ความแตกแยก หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ (i) บทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่เสียหายและ (ii) บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่ามีการแก้ไขเพื่อให้ถูกต้อง และบังคับใช้ได้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

กฎหมายที่บังคับใช้. ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่กระทบต่อหลักกฎหมายขัดกันที่อาจต้องใช้กฎหมายในเขตอำนาจศาลอื่น คุณตกลงที่จะยื่นคำร้องต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลที่ตั้งอยู่ในรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาททั้งหมด เราอาจขอคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์อื่น ๆ อย่างยุติธรรมเพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราในศาลที่มีเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงนี้