Choroba Alzheimera: Największym problemem jest genotyp APOE.

Największym problemem, z którym wielu z nas się zgadza, jest genotyp APOE. Choroba Alzheimera naprawdę musi być podzielona według genotypu. Informacje z genotypu w połączeniu z wiekiem dostarczają więcej informacji o stadium choroby, które skanuje mózg lub mierzy beta-amyloid w płynie mózgowo-rdzeniowym. Poziomy tau w płynie mózgowo-rdzeniowym mówią więcej o poziomach upośledzenia, ale nadal nie wiadomo, w jaki sposób czynniki beta-amyloidowe odnoszą się do czynników tau (neurofibryli).

Na razie myślę, że musimy skupić się na poprawie naszych umiejętności zmierzyć pamięć. Nie sądzę, że wartości CSF lub hodowca skany mózgu lub bardziej złożone analizy skanów mózgu będą jeszcze przydatne na poziomie indywidualnego lekarza klinicznego. Moim argumentem w moim wystąpieniu było to, że musimy obniżyć koszty i utrzymać podstawowe wsparcie, dopóki nie będziemy w stanie osiągnąć rzeczywistych korzyści na wczesną diagnostykę, czyli interwencje profilaktyczne.

Zostaw komentarz

musisz być Zalogowany aby dodać komentarz.