De rol van een AGPCNP-gekwalificeerde verpleegkundige in de dementiezorg

Dementie is een term die wordt gebruikt om een ​​verzameling symptomen te beschrijven die de hersenen aantasten. Het kan moeilijk zijn om een ​​diagnose te stellen en er is geen remedie voor, maar er zijn manieren waarop het effectief kan worden behandeld.

Als u zorgt voor iemand met dementie of iemand kent die aan de aandoening lijdt, is het essentieel om te begrijpen welke rol een AGPCNP-gekwalificeerde verpleegkundige speelt in de zorg voor dementie.

Wat is dementie?

Volgens WebMD is dementie een aandoening van de hersenen die problemen veroorzaakt met geheugen, denken en gedrag. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer, die verantwoordelijk is voor 60% tot 80% van alle gevallen. Andere typen zijn onder meer vasculaire dementie en de ziekte van Lewy-lichaampjes.

Zwakzinnigheid treft ongeveer 55 miljoen mensen wereldwijd, volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Elk jaar komen er 10 miljoen nieuwe gevallen van het syndroom bij. Het is momenteel de zevende belangrijkste doodsoorzaak en een belangrijke oorzaak van afhankelijkheid en invaliditeit bij ouderen. 

De huidige staat van dementiezorg in de Verenigde Staten

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention zijn er in de Verenigde Staten ongeveer 5.8 miljoen mensen met Ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Het omvat 5.6 miljoen van 65 jaar of ouder en 200,000 onder de 65 met vroege aanvang van het syndroom.

Dit aantal zal naar verwachting de komende decennia dramatisch toenemen, tot 14 miljoen in 2060. 

Dementiezorg is een steeds belangrijker gebied geworden voor verpleegkundigen vanwege de prevalentie onder ouderen en de stijgende vraag naar gespecialiseerde expertise in de zorg voor patiënten met deze aandoening. 

Naarmate de tekorten aan verpleegkundigen wereldwijd toenemen, zullen meer verpleegkundigen hoger onderwijs nodig hebben om veilige en effectieve zorg te bieden aan mensen die lijden aan cognitieve stoornissen die het gevolg zijn van veroudering of andere oorzaken.

De rol van een AGPCNP-gekwalificeerde verpleegster in de eerstelijns verpleegpraktijk

AGPCNP staat voor eerstelijns verpleegkundig specialist gerontologie volwassenen. De rol van een AGPCNP-gekwalificeerde verpleegkundige, inclusief hun opleiding en gespecialiseerde kennis in volwassen-gerontologie eerstelijns verpleegkundige praktijk, is om uitgebreide, interdisciplinaire zorg te bieden aan patiënten met dementie.

Doctoraat AGPCNP-programma's verpleegkundigen opleiden in dementiezorg en het gebruik van evidence-based praktijken. Deze programma's bieden ook geavanceerde klinische praktijkvaardigheden, zoals:

 • Beoordeling en diagnose van complexe gezondheidsproblemen.
 • Samenwerken met andere leden van het zorgteam.
 • Interventieplanning is gebaseerd op het beste bewijs.
 • Communicatie met patiënten/families/zorgverleners over behandelplannen.
 • Documentatie volgens klinische protocollen.
 • Onderwijs over zelfmanagementstrategieën die onafhankelijkheid bevorderen en tegelijkertijd risicofactoren verminderen die verband houden met slechte resultaten, zoals ziekenhuisopname of opname in een instelling.

De rol van de AGPCNP-verpleegkundige bij het beoordelen en beheersen van dementiesymptomen

Van AGPCNP-verpleegkundigen wordt verwacht dat ze goed geïnformeerd zijn over de tekenen en symptomen van dementie. Ze moeten in staat zijn om de vroege stadia van dementie te herkennen en patiënten indien nodig door te verwijzen voor verder onderzoek.

Van hen wordt ook verwacht dat ze patiënten beoordelen die mogelijk een hoger risico lopen op het ontwikkelen van dementie, zoals ouderen of mensen met een familiegeschiedenis van de ziekte van Alzheimer (AD). 

De beoordelingen kunnen het volgende omvatten:

 • Het nemen van een gedetailleerde geschiedenis van familieleden. 
 • Cognitieve tests uitvoeren. 
 • Observeren hoe de patiënt met anderen omgaat.    
 • Controleren of hij/zij andere gezondheidsproblemen heeft die van invloed kunnen zijn op zijn/haar mentale toestand (bijv. depressie).

De rol van de verpleegkundige bij het ontwikkelen en uitvoeren van een zorgplan 

Een AGPCNP-gekwalificeerde verpleegkundige zal een cruciale rol spelen bij het ontwikkelen en implementeren van een zorgplan voor patiënten met dementie. 

Hun verantwoordelijkheden omvatten:

 • Strategieën ontwikkelen ter ondersteuning van dagelijkse activiteiten zoals baden, aankleden en eten die passen bij hun ziektestadium.
 • Voorkomen van vallen en verwondingen door gevaren in de woonomgeving te signaleren, zoals losse vloerkleden of scherpe randen aan meubels.
 • Zorgen voor voldoende voeding en hydratatie door regelmatige maaltijden te promoten met voedzame voedselkeuzes.

De rol van de verpleegkundige in de samenwerking met andere zorgverleners

Als zorgverlener moet de verpleegkundige samenwerken met andere zorgverleners om ervoor te zorgen dat patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Deze samenwerking kan bestaan ​​uit maatschappelijk werkers en ergotherapeuten, maar ook uit artsen. De verpleegkundige zal waarschijnlijk ook werken met families van patiënten met dementie.

De rol van de verpleegkundige in de samenwerking met andere zorgverleners omvat:

 • Adviseren over zorgplannen voor patiënten die in teamverband worden ontwikkeld
 • Het geven van voorlichting over dementie aan zowel patiënt als naasten
 • Stimuleren van deelname van patiënten aan activiteiten buiten hun thuisomgeving

De impact van de rol van de AGPCNP-verpleegkundige op de patiëntresultaten

Hoewel de rol van een AGPCNP-verpleegkundige in de zorg voor dementie niet is om patiënten te genezen of te behandelen, heeft het wel een aanzienlijke invloed op de resultaten van de patiënt. Deze omvatten verbeterde kwaliteit van leven, minder ziekenhuisopnames en grotere tevredenheid met de zorg.

Conclusie

De AGPCNP-verpleegkundige heeft een unieke en belangrijke rol in de zorg voor patiënten met dementie. Ze zijn opgeleid in de volwassen-gerontologie eerstelijns verpleegkundige praktijk en hebben gespecialiseerde kennis die hen in staat stelt om de symptomen van deze aandoening te beoordelen en te behandelen. 

De AGPCNP-verpleegkundige kan ook samenwerken met andere zorgverleners, waaronder artsen, maatschappelijk werkers en ergotherapeuten die mogelijk betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met dementie. 

Dit soort samenwerking is essentieel omdat het alle betrokken partijen in staat stelt samen te werken aan het bereiken van positieve resultaten, zoals een betere kwaliteit van leven, minder ziekenhuisopnames en meer tevredenheid met de zorg.