DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER: IS NEURONPLASTICITEIT VOORBESCHIKBAAR VOOR AXONALE NEUROFIBRILLAIRE DEGENERATIE?

New England Journal of Medicine, Vol. 313, pagina's 388-389, 1985

DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER: IS NEURONPLASTICITEIT VOORBESCHIKBAAR VOOR AXONALE NEUROFIBRILLAIRE DEGENERATIE?

Om de Editor: Gajdusek veronderstelt dat verstoring van neurofilamenten de basis is voor verschillende dementerende ziekten (14 maart nummer). 1 Om uit te leggen waarom sommige neuronen in de hersenen worden aangetast en andere niet, suggereert hij dat cellen met grote axonale bomen, vanwege hun grote vraag naar axonaal transport, bijzonder kwetsbaar zijn voor schade aan het axoskelet. De hypothese van Gajduseks is aantrekkelijk, maar houdt geen rekening met de waarneming dat grote otorneuronen minimaal worden aangetast bij de ziekte van Alzheimer.

We suggereren dat celplasticiteit evenals de grootte van de axonale boom eisen kunnen stellen aan axonaal transport. De plasticiteit van neurale cellen is in verband gebracht met verschillende trofische factoren,2 waarvan sommige betrekking hebben op axonaal transport. Een relevant voorbeeld is het ontkiemen in septum noradrenaline terminals,3 vermoedelijk vergezeld van een aanzienlijke instroom van nieuwe neurofilamenten.

Neuronen met een hoge mate van plasticiteit vormen waarschijnlijk het substraat van geheugen en leren; beide zijn aangetast bij de ziekte van Alzheimer. Noradrenalineroutes zijn in verband gebracht met beloningsgerelateerd leren,4 en de norepinefrinecellen van de locus ceruleus worden vernietigd in sommige gevallen van De ziekte van Alzheimer.5 Degeneratie van Alzheimer beschadigt ook de locus of origin van serotoninecellen in de middenhersenen raphe,6 en serotonine is voorgesteld als de bemiddelaar van klassieke conditionering.7 Acetylcholineroutes die van de nucleus basalis van Meynert naar de cortex projecteren kunnen de rol spelen van huissleutel in complex geheugen opslag en ophalen,8.9 en zoals algemeen bekend is, gaat de ziekte van Alzheimer gepaard met het verlies van deze cellichamen en hun enzymen.10 Op corticaal niveau tast de achteruitgang van het Alzheimer-type bij voorkeur neuronen aan in associatieve gebieden, met name de hippocampus en de amygdala, 11 die beide een belangrijke rol spelen in het geheugen.12 Bovendien vindt neurofibrillaire degeneratie selectief plaats in neuronen met axonen die de hippocampus verbinden met de entorhinale cortex.13 Aangezien neuronen van elk van deze groepen verbindingen vormen die verband houden met het coderen van informatie,14 wat een hoge mate van plasticiteit, ondersteunt hun achteruitgang de conclusie dat cellen die aanzienlijke plasticiteit vertonen, gevoelig zijn voor neurofibrillaire verstoring.

De verstoring van het langzame axonale transportmechanisme in neuronen met een hoge mate van plasticiteit kan leiden tot pervasieve geheugendisfunctie, het kernsymptoom van dementie ongeacht de oorzaak. Deze disfunctie van de axonale filamenten kan een micropathologische basis vormen voor het eerder gepostuleerde verband tussen een microtubulaire diathese en het Alzheimer-type dementie 15,16 en een subklasse van dementerende ziekten samenbrengen.

J. Wesson Ashford, MD, Ph.D.
Lissy Jarvik, MD, Ph.D.

UCLA Neuropsychiatrisch Instituut

Los Angeles, CA 90024

Laat een bericht achter

U moet ingelogd een reactie plaatsen.